Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

31 lipca 2020

Zapytanie ofertowe GCE.W-ce.271.4.2020

przedmiot zamówienia: przeprowadzenie szkolenia z zakresu zastosowania technik szybkiego czytania i zapamiętywania w pracy z uczniem; kurs podstawowy 24 godzinny oraz licencyjny jako dalszy etap rozwoju osobistego nauczycieli; szkolenie ma na celu poznanie technik efektywnego uczenia się i opanowanie metodyki prowadzenia zajęć szybkiego czytania i technik pamięciowych, by nauczyciel mógł służyć pomocą dzieciom i młodzieży w rozwoju intelektualnym.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe GCE.W-ce.271.4.2020
21 lipca 2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Usługa żywienia dzieci w przedszkolu samorządowym w Wawrzeńczycach w roku szkolnym 2020/2021”, nr sprawy: GCE.W-ce.271.2.2020

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce – Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1846 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Czytaj więcej o: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Usługa żywienia dzieci w przedszkolu samorządowym w Wawrzeńczycach w roku szkolnym 2020/2021”, nr sprawy: GCE.W-ce.271.2.2020
Powiększ zdjęcie