Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach - Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Informacje

Szkoła

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Uczniowie Szkoły Podstawowej z inicjatywy swoich nauczycieli wzięli udział w działaniach wpisujących się w założenia Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który odbył się w dniach 16-22 września 2023 roku.

Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Oszczędzaj energię” (SaveEnergy). Celem organizowania ETZT jest głównie zmiana nawyków mobilnościowych oraz promocja dobrych praktyk lokalnych. Nasi uczniowie wykazali ogromne zainteresowanie prezentowanym tematem na zajęciach a także w plenerze  i wykazali się aktywnością i kreatywnością podczas prac indywidualnych zespołowych. Twórczy tydzień
z pewnością wpłynie na zmianę postaw i świadomy wybór mobilności sprzyjającej zdrowiu fizycznemu i psychicznemu a także działaniom na rzecz ekologii. Przy realizacji działań z uczniami pomocny był tegoroczny przewodnik tematyczny zawierający wskazówki w jaki sposób oszczędzać energię:

- korzystaj z transportu publicznego, stanowiącego podstawę systemu transportu,

- poruszaj się aktywnie, pieszo lub rowerem!,

- poznaj wolność, poruszaj się bez samochodu,

- ograniczaj liczbę zbędnych podróży samochodem, lepiej planuj podróż, pracuj
z domu, rób zakupy w pobliskich sklepach, podróżuj z innymi, łącz różne środki transportu. Innymi słowy „Przesiadaj się i jedź”,

- ograniczaj prędkość! Niższe prędkości to lepsza jakość życia i wzrost aktywności gospodarczej.

Temat oszczędzania energii rozszerzony został także o inne obszary naszego życia.

Nasze zwyczaje będą mieć niewątpliwie wpływ na zbiorowe działania na rzecz ograniczenia zużycia energii w dobie kryzysu klimatycznego.

Na uwagę zasługuje  tegoroczna strategia Unii Europejskiej w zakresie transportu rowerowego. W lutym 2023 roku Parlament Europejski w swojej rezolucji uznał transport rowerowy za pełnoprawny rodzaj transportu.

 

Najmłodsze dzieci z oddziałów przedszkolnych a i b brały udział w pogadance na temat negatywnego wpływu spalin na nasze życie. Same dzieci wysunęły wniosek, że ekologiczną formą transportu jest przyjazd do szkoły rowerem, przyjście pieszo lub przyjazd autobusem szkolnym. Finałem pogadanki było wykonanie plakatu, który powstał z jednostkowych prac plastycznych. Dzieci przedstawiły siebie w drodze do szkoły na rowerze, hulajnodze, na koniu lub pieszo. Wzięły udział
w spacerze, który odbył się podczas wyjazdu do lasu w Stręgoborzycach.

Uczniowie klas pierwszych obejrzeli film edukacyjny przygotowany przez miasto Kraków. Wysłuchali pogadanki na temat ekologicznych sposobów poruszania się. Podjęli działanie plastyczne rysowania różnych środków lokomocji oraz wykonali wspólnie plakaty tematyczne.

W klasie IIa podczas realizacji działań w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu  odbyła się pogadanka na temat oszczędzania energii. 

Uczniowie wykonywali plakat „Mój ekologiczny środek transportu”. Uczyli się bezpiecznego poruszania po chodnikach i drogach. Poznali znaki drogowe
i sprawdzili teorię w praktyce, czyli wybrali się na piesze wycieczki po najbliższej okolicy.

Uczniowie klas IIb dokonali analizy różnych środków transportu i wysunęli wniosek, iż powinno się poruszać aktywnie tzn. pieszo lub rowerem i w ten sposób  oszczędzać energię, a jednocześnie  zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Omówili budowę roweru, sposób poruszania się rowerem w ruchu drogowym, strój jaki powinno się mieć aby bezpiecznie jeździć rowerem nie zapominając
o odblaskach oraz poznali znaki drogowe dotyczące rowerzystów. Uczniowie wykonali prace plastyczne uwzględniając mapę naszej gminy w formie zielonego drzewa i opracowali wspólny plakat wykorzystując hasła propagujące aktywną mobilność i nabywania dobrych zwyczajów dotyczących oszczędzania energii.

W klasie IIIa została przeprowadzona pogadanka na temat oszczędzania energii, wykorzystania naturalnych źródeł energii /wiatraki, solary/  alternatywnych form transportu /rower, hulajnoga, rolki/ oraz korzystania z transportu publicznego, który pozwala ograniczyć zużycie energii. Podczas wycieczki do Krakowa zwrócono uwagę na korzystanie z mobilności miejskiej /tramwaj, autobusy MPK/, jak również promowano spacer do pokonywania krótkich dystansach. Uczniowie w  grupach wykonali plakat pod hasłem ”Oszczędzaj energię”.

W klasie IIIb uczniowie podczas wycieczki do Krakowa obserwowali natężenie ruchu drogowego, utrwalali zasady przejścia przez jezdnię, obserwowali  znaki przejść dla pieszych i ruch rowerowy jako alternatywę dla ruchu samochodowego. Mieli możliwość zaobserwowania jak funkcjonuje komunikacja w mieście czyli tramwaje i autobusy MPK, które stanowią komunikację zbiorową mająca wpływ na oszczędzanie energii.

W ramach ETM w klasie 4a odbyła się pogadanka na temat promowania środków transportu niskoemisyjnego, takich jak rowery, hulajnogi elektryczne, komunikacja publiczna, a także poruszania się pieszo. Miało to pokazać dzieciom, że takie zachowania przyczyniają się m.in. do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. W ten sposób dbamy o środowisko. Poruszając się pieszo czy rowerem oszczędzamy energię, a jednocześnie dbamy
o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Celem tej pogadanki było uświadomienie uczniom, jak bardzo ważne jest to, żeby wybierając środek transportu kierować się troską o środowisko i zdrowie oraz zachęcenie do wybierania ekologicznych środków komunikacji. Podsumowaniem działania było wykonanie przez dzieci plakatów, które  zostały wyeksponowane w ich sali lekcyjnej.

Na godzinie wychowawczej w klasie IVb została przeprowadzona pogadanka na temat tego, co to jest zrównoważony transport i jakie korzyści  przynosi. Uczniowie wypowiadając się swobodnie, doszli do wniosku, że wpływa on korzystnie na środowisko oraz na zdrowie, ponieważ zapewnia dawkę ruchu, kiedy podróżujemy rowerem lub pieszo. Podczas pracy w grupach  wykonali plakaty związane z tym tematem.

Uczniowie klasy Va omawiali z wychowawczynią sposoby codziennego oszczędzania energii w naszych domach. Opracowali stosowny plakat tematyczny.

Uczniowie klasy VIa wysłuchali pogadanki na temat ETZT i celowości tego przedsięwzięcia oraz oglądali prezentację multimedialną pt. najwięksi „pożeracze energii”
w domu oraz „Nie używasz? Wyłącz!”. Mieli za zadanie zaprosić rodziców do zastosowania tych zasad. Aby utrwalić poznaną wiedze i przyjąć właściwe postawy zrealizowali działanie plastyczne. Wspólnie opracowali plakat, który znalazł swoje miejsce na gazetce korytarzowej.

W ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności w kasie VIb przeprowadzona została pogadanka na  na temat konieczności i sposobów oszczędzania energii. Uczniowie obejrzeli film na temat oszczędzania energii w różnych krajach. Działali również plastycznie aby w ten sposób podkreślić ważność omawianego tematu, wykonując wspólny plakat.      

W klasach siódmych uczniowie zapoznali się z tekstem dotyczącym oszczędzania energii w transporcie oraz przykładami podjętych działań przez inne państwa.
Zmagali się także z quizem dotyczącym ETM 2023 . Sprawdzali swoją wiedze dotyczącą oszczędzania energii i działań UE na rzecz zarządzania mobilnością. Analizowali zagadnienia: oszczędzanie energii jest ważne również w transporcie, transport publiczny pozwala ograniczyć zużycie energii, transport rowerowy  pełnoprawnym rodzajem transportu – rezolucja PE, samochody - główne źródła zużycia energii w transporcie, energia potrzebna do ładowania akumulatorów hulajnóg i rowerów elektrycznych jest znacznie mniejsza względem energii potrzebnej do zasilania samochodu elektrycznego oraz zarządzanie mobilnością może zmniejszyć zbiorowe użycie energii wynikające z mobilności. Uczniowie dokonywali wyboru właściwych działań pozwalających ograniczyć zużycie energii mobilności typu: korzystanie z transportu publicznego, poruszanie się aktywnie, poruszanie się bez samochodu, robienie zakupów w pobliskich sklepach, podróżowanie z innymi, praca zdalna, łączenie różnych środków transportu podczas podróży. W pytaniach otwartych uczniowie mieli napisać jak rozumieją powiedzenie „Przesiadaj się i jedź” oraz podawali po dwie propozycje działań, które przyczynią się do ograniczenia zużycia energii w transporcie w Naszej Gminie. Wykonali prace plastyczne w formie plakatów.

Uczniowie klasy ósmej rozmawiali o codziennym oszczędzaniu energii, wyłączaniu prądu itp. Przypominali sobie o tym każdego dnia, by stało się codziennym, stałym nawykiem.