Informacja o zajęciach dla uczniów klas I-III od 25 maja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 maja 2020

Rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

Zgodnie z decyzją Ministra Oświaty

  • od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych na terenie szkoły.

Podstawa programowa dla dzieci w klasach I – III będzie realizowana dla dzieci w szkole w formie stacjonarnej oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  • Od 25 maja br. umożliwia się uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.

Harmonogram i organizacja zajęć w szkole będzie podana uczniom i rodzicom we właściwym czasie.

Szkoła funkcjonować będzie zgodnie opracowanymi procedurami, zawierającymi wytyczne GIS, MZ i MEN.

Dyrektor GCE

 

Mieczysława Stawarz