INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Usługa żywienia dzieci w przedszkolu samorządowym w Wawrzeńczycach w roku szkolnym 2020/2021”, nr sprawy: GCE.W-ce.271.2.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lipca 2020

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce – Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1846 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Usługa żywienia dzieci w przedszkolu samorządowym w Wawrzeńczycach w roku szkolnym 2020/2021”, nr sprawy: GCE.W-ce.271.2.2020

Informacja w załączniku

Pliki do pobrania