Aneks do procedur dotyczących funkcjonowania szkoły

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 września 2020

 

 

 

Aneks

 

do procedur dotyczących funkcjonowania Szkoły Podstawowej
w Wawrzeńczycach w okresie występowania stanu pandemii COVID-19 z dnia 3 września 2020r.

 

 

 

Punkt II Organizacja zajęć w szkole podstawowej § 2 pkt 5 przyjmuje brzmienie:

 

 

 

„ § 2

 

 

 

5.     Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,  przekazanie  i odbiór dziecka będzie się odbywać wg ustalonych zasad:

 

-     rodzice/opiekunowie przekazują dzieci nauczycielowi dyżurującemu przy wejściu głównym,

 

-     nauczyciel dyżurujący przekazuje dzieci oczekującym nauczycielom – wychowawcom danych klas,

 

-     po zajęciach lekcyjnych nauczyciele – wychowawcy przekazują dzieci rodzicom/opiekunom wyjściem ewakuacyjnym od strony ogrodu szkolnego,

 

-     rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci zobowiązani są przestrzegać zasad funkcjonowania w grupie społecznej /osłona ust
i nosa/.

 

    

 

Dyrektor GCE w Wawrzeńczycach

 

Mieczysława Stawarz