Aneks nr 2 do procedur funkcjonowania Szkoły Podstawowej z dn. 22.10.2020r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 października 2020

                                                                             Aneks nr 2

 

do procedur dotyczących funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach w okresie występowania stanu pandemii COVID-19 z dnia 23 października 2020r:

W punkcie II Organizacja zajęć w szkole podstawowej

1). w § 4 po pkt 7 dodaje się punkt 8 i 9 w brzmieniu:

§ 4

8.  W szkole każdy oddział klasowy ma przydzieloną jedną salę lekcyjną, w której będzie realizować wszystkie zajęcia lekcyjne w ciągu dnia w celu ograniczenia kontaktów do grupy rówieśników jednego oddziału.

Przydział sal lekcyjnych:

oddział przedszkolny „0”a – sala lekcyjna nr 06

oddział przedszkolny „0”b – sala lekcyjna nr 09

klasa Ia – sala lekcyjna nr 108

klasa Ib – sala lekcyjna nr 106

klasa IIa – sala lekcyjna nr 10

klasa IIb – sala lekcyjna nr 05

klasa IIIa – sala lekcyjna nr 101

klasa IIIb – sala lekcyjna nr 04

klasa IVa – sala lekcyjna nr 110

klasa IVb – sala lekcyjna nr 111

klasa V – sala lekcyjna nr 102

klasa VI – sala lekcyjna nr 107

klasa VIIa – sala lekcyjna nr 109

klasa VIIb – sala lekcyjna nr 204

klasa VIII – sala lekcyjna nr 104

9.         Uczniowie mogą korzystać z sali gimnastycznej, pracowni komputerowej i pracowni językowej pod nadzorem nauczyciela po przeprowadzeniu dezynfekcji sali, pracowni przez pracownika obsługi po każdej grupie uczniów. „

 

2). w § 4 zmieniono numerację punktów 8- 19 na 10 - 21.

 

Dyrektor GCE w Wawrzeńczycach

 

Mieczysława Stawarz