Informacja dla rodziców o nauczaniu zdalnym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 listopada 2020

Wawrzeńczyce, dnia 06.11.2020r.

Szanowni Rodzice!

 


Decyzją Premiera RP od dnia 09.11.2020r. /poniedziałek/ do dnia 29.11.2020r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I – III szkół podstawowych. 

Uczniowie klas I – III oraz w dalszym ciągu uczniowie klas IV – VIII realizować będą zajęcia edukacyjne w trybie zdalnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauczyciele naszej szkoły do pracy zdalnej wykorzystywać będą mogli platformę Google meet, Skype, Zoom, dziennik elektroniczny Librus, pocztę elektroniczną.

Odział przedszkolny pracować będzie w trybie stacjonarnym zgodnie
z dotychczasowym harmonogramem.

Dla dzieci z oddziału przedszkolnego zapewniony jest dowóz i obiad.

 

Pedagog szkolny jest do dyspozycji uczniów i rodziców w godzinach pracy zgodnie
z tygodniowym rozkładem zajęć - kontakt przez dziennik elektroniczny Librus.
W sytuacjach koniecznych jest możliwość spotkania osobistego na terenie szkoły, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu poprzez Librus lub pocztę elektroniczną nowakwaw@op.pl .

Beata Sonik – Marchewka

Wicedyrektor GCE w Wawrzeńczycach