Wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wawrzeńczycach na rok 2021/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 kwietnia 2021

Wawrzeńczyce, dnia 19.04.2021r.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe art. 29 ust. 2 pkt 2 oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 (Dz.U. z 2019r. poz.1148 ze zm.)

Uchwała Nr XX/154/2017 Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce z dnia 31 stycznia 2017r.

Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce z dnia 28 stycznia 2021r.

 

Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego opracowała listę kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wawrzeńczycach w roku szkolnym 2021/2022, która została upubliczniona na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej.

Liczba  przyjętych kandydatów:  4

 

Informacji na temat kandydatów przyjętych udziela sekretariat GCE

nr te. /12/ 2874255

 

 

 

                                                                            Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej

                                                                                              Jolanta Nakielska