Szanowni Rodzice

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 kwietnia 2021

Na podstawie Decyzji Rady Ministrówz dnia 21  kwietnia 2021 roku,

od dnia 26 kwietniado dnia 2 maja 2021 roku uczniowie klas I – III będą kontynuować naukę w systemie hybrydowym tzn. zajęcia będą prowadzone naprzemiennie dla uczniów, stacjonarnie w szkole oraz zdalnie z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość wg następującego harmonogramu:

 

Dzień tygodnia

Nauka stacjonarna w szkole

Nauka zdalna

1.

Poniedziałek  26.04.21r.

kl.Ia,  kl.Ib,  kl.IIa

kl.IIb,  kl.IIIa,  kl.IIIb

2.

Wtorek           27.04.21r.

kl.IIb,  kl.IIIa,  kl.IIIb

kl.Ia,  kl.Ib,  kl.IIa

3.

Środa             28.04.21r.

kl.Ia,  kl.Ib,  kl.IIa

kl.IIb,  kl.IIIa,  kl.IIIb

4.

Czwartek        29.04.21r.

kl.IIb,  kl.IIIa,  kl.IIIb

kl.Ia,  kl.Ib,  kl.IIa

5.

Piątek             30.04.21r.

kl.Ia,  kl.Ib,  kl.IIa

kl.IIb,  kl.IIIa,  kl.IIIb

Dowóz uczniów do szkoły będzie realizowany zgodnie z poprzednim harmonogramem.

W szkole prowadzona będzie opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie.

Uczniowie będą korzystać z obiadów na dotychczasowych zasadach.

Przedszkola Samorządowego i oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej
w Wawrzeńczycach realizują w dalszym ciągu zadania dydaktyczno – wychowawcze stacjonarnie.

Uczniowie klas IV – VIII kontynuują realizację podstawy programowej w formie zdalnego nauczania.

Konsultacje uczniów klasy 8 odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

Dyrektor GCE w Wawrzeńczycach 

 Mieczysława Stawarz