Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Wawrzeńczycach na rok 2021/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 kwietnia 2021

Wawrzeńczyce, dnia 23.04.2021r.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe art. 29 ust. 2 pkt 2 oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 (Dz.U. z 2019r. poz.1148 ze zm.)

Uchwała Nr XX/154/2017 Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce z dnia 31 stycznia 2017r.

Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce z dnia 28 stycznia 2021r.

 

Komisja rekrutacyjna przeprowadziła weryfikację wniosków
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów
w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Wawrzeńczycach w roku szkolnym 2021/2022.
Komisja rekrutacyjna opracowała listę kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Wawrzeńczycach w roku szkolnym 2021/2022., która została upubliczniona na tablicy ogłoszeń
w Szkole Podstawowej.

Liczba  zakwalifikowanych kandydatów:  1

Informacji na temat kandydatów zakwalifikowanych udziela sekretariat GCE nr te. /12/ 2874255

 

Przypomnienie dla rodziców:

Od 23 kwietnia do 29 kwietnia 2021 roku należy dokonać potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej

w Wawrzeńczycach w postaci pisemnego oświadczenia /załącznik nr 6 procedury rekrutacji/.

 

                                                                            Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej

                                                                                              Jolanta Nakielska