Szanowni Rodzice

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 kwietnia 2021

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r., od dnia 4 maja 2021r. w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa stopniowo, przez cały maj, szkoła wraca do stacjonarnej pracy.

Ogólne zasady powrotu do nauki stacjonarnej:

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 
  • Od 4 maja do 14 maja br. uczniowie klas IV – VIII realizują nauczanie zdalne.
  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej, przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczyć się będą stacjonarnie w szkole.

Dowóz uczniów do szkoły do 7 maja br. będzie realizowany zgodnie
z harmonogramem dla klas O – III a od 17 maja funkcjonować będzie harmonogram dowozów ustalony na dzień 1 września 2020r.

W szkole prowadzona będzie opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie.

Uczniowie będą korzystać z obiadów na dotychczasowych zasadach.

Przedszkola Samorządowegoi oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej
w Wawrzeńczycach realizują w dalszym ciągu zadania dydaktyczno – wychowawcze stacjonarnie.

Konsultacje uczniów klasy 8 do dnia 14 maja br. odbywać się będą zgodnie
z harmonogramem.

Dyrektor GCE w Wawrzeńczycach   

 Mieczysława Stawarz