Organizacja zakończenia roku szkolnego 2020/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 czerwca 2021

Szanowni Uczniowie, Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach,

ze względu na procedury funkcjonowania szkoły w czasie pandemii COVID-19 Dyrektor GCE
w Wawrzeńczycach zaprasza uczniów na spotkania z wychowawcą klasy w celu przekazania uczniom świadectw i podsumowania roku szkolnego 2020/2021.

Organizacja zakończenia roku szkolnego:

1.      Autobus szkolny realizować będzie przywozy zgodnie z harmonogramem.

Odwozy uczniów odbędą się od godziny 9.30 wg harmonogramu kursów.

2.      Do szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie.

Osoby z zewnątrz mogą wejść do szkoły tylko za zgodą Dyrektora.

3.      O godzinie 8.15 odbędzie się spotkanie z wychowawcą klasy:

- odczytanie listu Dyrektora GCE w Wawrzeńczycach do uczniów,

- gratulacje i nagrody dla uczniów,

- przekazanie świadectw szkolnych,

- podsumowanie roku szkolnego 2020/2021 (prezentacje multimedialne, piosenki, rozmowy na temat bezpiecznych wakacji).

4.      Miejsca spotkań uczniów z wychowawcą:

- odziały przedszkolne – spotkanie wyłącznie dzieci z wychowawcą w swoich salach zajęć,

- klasy I – VII – spotkania z wychowawcą w swoich salach lekcyjnych,

- klasa VIII – spotkanie z Wójtem Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, Dyrektorem
i Wicedyrektorem oraz wychowawcą i nauczycielem wspomagającym wychowawcę klasy na świetlicy szkolnej.

 

Uwaga!

Prosimy o  z zachowanie zasad higieniczno -sanitarnych – uczniowie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jednorazową) w miejscach wspólnych spotkań tzn. szatnia, toaleta, korytarz, autobus.

Uczniowie klas ósmych powinni mieć swoje długopisy do potwierdzenia odbioru świadectwa szkolnego.

W razie braku możliwości odebrania świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego, świadectwa odebrać można również w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu.

 

                                                                                Dyrektor GCE w Wawrzeńczycach

                                                                                Mieczysława Stawarz