Decyzja Dyrektora GCE w sprawie nauczania zdalnego od 20.12.2021r. do 09.01.2022r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 grudnia 2021

Szanowni Państwo !

 

Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 13 grudnia 2021r. decyzją Dyrektora GCE w Wawrzeńczycach ogranicza się funkcjonowanie Szkoły Podstawowej od dnia 20 grudnia 2021 roku do dnia 9 stycznia 2022 roku.

W tych dniach zajęcia edukacyjne realizowane będą z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Google-Meet.

Na wniosek rodziców uczniów klas I – III szkoły podstawowej, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie, będzie zorganizowana opieka
w szkole i umożliwiona będzie  realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dla uczniów klas ósmych będą zorganizowane konsultacje stacjonarne
z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminu ósmoklasisty. Informacje o terminach konsultacji podane będą przez nauczycieli danych przedmiotów

Oddziały przedszkolne pracować będą w trybie stacjonarnym.

 

Dyrektor GCE w Wawrzeńczycach

 

Mieczysława Stawarz