Job shadowing w naszej szkole

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 marca 2019

Dwie nauczycielki ze szkoły partnerskiej w Mardycie przebywały u nas w szkole w dniach 6-8 marca. 

Przez trzy dni obserwowały pracę nauczycieli uczestnicząc w lekcjach języka angielskiego w klasie 2, 5 i III gimnazjalnej prowadzonych przez panie K. Kalinowską i R. Pomykalską, lekcji matematyki pani B. Łuczywo . Nasze hiszpańskie koleżanki miały okazję być na zajęciach rozwijających w klasie 2 prowadzonych przez panią B. Sobczyk, a u pani E. Jelonek odbyła się lekcja z uwzględnieniem edukacji włączającej.
Na lekcjach nauczycielkom bardzo podobały się nowoczesne metody pracy z uczniami, innowacyjne techniki pracy oraz technologie komunikacyjne i aplikacje, a także wyposażenie sal lekcyjnych i zachowanie uczniów.
W trakcie wizyty zespół nauczycieli zaprezentował projekty realizowane w GCE, między innymi projekt ,,Dookoła cicho-sza...’’. Ostatniego dnia obie panie uczestniczyły w dniu profilaktyki, który był zakończeniem projektu pod hasłem ,,Z SAVOIR VIVRE NA TY’’.
Obie panie zostały również przyjęte przez panów wójtów na spotkaniu, podczas którego przedstawiono politykę oświatową w naszej gminie, porównano systemy edukacji w Polsce
i Hiszpanii oraz wymieniono spostrzeżenia na tematy związane z edukacją i nowymi wyzwaniami przed jakimi stają nauczyciele i uczniowie.

Wizyta nauczycieli z Hiszpanii odbyła się w ramach współpracy naszej szkoły i szkoły
w Mardycie, które uczestniczą w projekcie Erasmus+ KA1. Jego celem jest podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej poprzez szkolenia zagraniczne i ‘job shadowing’ czyli obserwowanie pracy pedagogów za granicą. W kwietniu czeka nas kolejna wizyta również
2 nauczycieli z tej szkoły.

Renata Pomykalska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie