Z SAVOIR-VIVRE NA TY

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 marca 2019

W dniach 26 lutego 2019r. – 26 marca 2019r. odbyła się kampania szkolna: „Z SAVOIR-VIVRE NA TY”, w której uczestniczyli uczniowie klas „0”- VIII i III G, nauczyciele i rodzice oraz goście, nauczyciele z Hiszpanii będący 
z wizytą w naszej szkole w ramach projektu Erasmus+ KA1.

Kampania szkolna: „Z SAVOIR-VIVRE NA TY”

Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach

SzkOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

 

Celami szkolnej kampanii były:

 • zapoznanie uczniów ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jakie ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze,

 • upowszechnianie zasad dobrego zachowania w miejscach pożytku publicznego,

 • dyskusja na temat kultury słowa, gestów, wyglądu zewnętrznego, odpowiedniego stroju, dobrych manier przy stole,o życzliwości, uśmiechu i szacunku wobec drugiego człowieka, „bon ton” na co dzień,

 • wdrożenie na co dzień zasady „obycie umila życie”,

 • uświadomienie uczniom negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka i pozytywnego wpływu ciszy,

 • wykorzystanie metod relaksacyjnych w szkole wpływających na dobre samopoczucie i klimat w grupie.

Savoir-vivre – ogłada, dobre maniery, bon-ton, konwenans towarzyski, znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w danej grupie. Wyrażenie savoir-vivre pochodzi z języka francuskiego i jest złożeniem dwóch czasowników w formie bezokolicznika. Savoir znaczy wiedzieć, vivre znaczy żyć. Stąd savoir-vivre przetłumaczyć można jako sztuka życia. Wzięte razem, tworzą splot słów, który można rozumieć przede wszystkim, jako znajomość obyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności, a interpretując je, także jako umiejętność postępowania
w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach. (źródło: Wikipedia)

Nasze działania podczas kampanii stanowiły pierwszy krok do tego aby każdy uczeń naszej szkoły stał się Mistrzem Dobrych Manier. W myśl starej zasady „obycie umila życie” zaproponowaliśmy wiele ciekawych działań. Po każdej lekcji nauczyciele przypominali o cichym i kulturalnym zachowaniu się na przerwie w ramach docenienia wartości ciszy i upowszechniania kultury bycia
w grupie, na zajęciach nauczyciele stosowali chwilę relaksacji z muzyką.
Odbył się konkursu plastyczny dla uczniów klas „O” – III pt. „Z savoir - vivre na Ty”, zwycięzcy otrzymali tematyczne nagrody książkowe podczas Dnia Profilaktyki Szkolnej. Odbył się konkurs literacki dla uczniów klas IV – VIII i IIIG pt. „Moje wychowanie świadczy o mnie”. W swoich pracach uczniowie odwoływali się do przykładów bohaterów lektur szkolnych. Uczniowie wraz
z wychowawcami przygotowali dekorację tematyczną na drzwiach swoich klas jako formę ewaluacji działań. Wychowawcy klas IV – VIII i IIIG ze swoimi uczniami zrealizowali na lekcjach wychowawczych scenariusz zajęć pt. „Kultura osobista w życiu szkolnym”. Klasa VI wzięła udział w dwugodzinnych warsztatach na temat dobrego wychowania przeprowadzonych przez
przedstawiciela Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce Wojciecha Barana. W dniu 8 marca odbył się Dzień Profilaktyki Szkolnej. Podczas spotkania na świetlicy Pan Wojciech zaproponował prezentację multimedialną
i prelekcję pt. „Odkrywamy savoir - vivre” a uczniowie poszczególnych klas prezentowali scenki dramowe m.in. „ Na koncercie”, „W tramwaju”, „Wizyta gości”, „W szkole”, piosenki z improwizacją ruchową, wierszyki typu "Grzeczne słówka", „Dobre wychowanie”. Spotkanie aktorsko
i energetycznie poprowadziły Panie Elżbieta Jelonek, Justyna Kozera oraz Aleksandra Durak przygrywając na pianinie. Na zakończenie spotkania
Dżentelmeni wręczyli cukierki dziewczętom z okazji „Dnia kobiet”. Wszyscy złożyli deklarację przyłączenia się do obchodów Święta Savoir-Vivre w dniu
3 czerwca. Cała społeczność szkolna wprowadzać będzie pozyskaną wiedzę na temat savoir – vivre i doskonalić swoje posiadane już umiejętności w tym obszarze w dbałości o wysoką kulturę naszego życia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt kampanii opracował i nadzór nad realizacją zadań sprawował

 

zespół nauczycieli do spraw promocji zdrowia w szkole

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie