Gminny konkurs języka angielskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 maja 2019

W dniu 10 V 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki odbył się już po raz 9 Gminny Konkurs Języka Angielskiego. 

Wzięło w nim udział 20 uczniów ze szkół podstawowych w Wawrzeńczycach, Igołomi, Dobranowicach oraz Tropiszowie. 
W obecnych czasach nauka języka angielskiego jest niezmiernie ważna i wiedzą o tym wszyscy. Język angielski jest użyteczny w pracy, ale również podczas podróży, czy w życiu codziennym lub podczas spotkania z obcokrajowcami. Nauczyciele oraz rodzice stajają się uświadomić dzieciom, dlaczego konieczna jest znajomość języka angielskiego. Aby zmotywować dzieci do pogłębiania wiedzy w zakresie języka angielskiego Szkoła Podstawowa rokrocznie organizuje konkurs. Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania test składający się z części leksykalno-gramatycznej i znajomości kultury krajów anglojęzycznych. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Pan Józef Rysak, który był również sponsorem nagród. W organizacji konkursu pomogła również Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach. Dzieci po rozwiązaniu testów miały chwilę relaksu z filmem w języku angielskim, oraz otrzymały obiad aby wzmocnić się po wytężonym wysiłku umysłowym. Następnie rozdano nagrody dla laureatów w obecności Dyrektora GCE w Wawrzeńczycach oraz wice wójta Henryka Jończyka, który przyniósł upominki dla każdego uczestnika konkursu. 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie