Wychowawcy klas:


Klasa 2 a - mgr Beata Łuczywo, nauczyciel wspomagający ks. Janusz Kolbusz
Klasa 2 b – mgr mgr Iwona Furtak, nauczyciel wspomagający mgr Jarosław Siwek
Klasa 3 a - mgr mgr Bożena Nowak, nauczyciel wspomagający Ewa Kupczyk
Klasa 3 b - mgr Małgorzata Rudzińska, nauczyciel wspomagający mgr Renata Pomykalska