Siłownia terenowa w Wawrzeńczycach już otwarta!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 października 2019

Społeczny Komitet przy Szkole Podstawowej w Wawrzeńczycach jako oddział terenowy Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” wnioskował o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie zadania w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego PROW 2014-2020 Przedsięwzięcie LSR: P1.2.2 Tworzenie lub rozwój miejsc sportu i rekreacji.

Celem działania projektowego było podwyższenie atrakcyjności przestrzeni publicznej, umożliwiającej integrację społeczną
i ułatwiającej zagospodarowanie czasu wolnego w oparciu o lokalne zasoby poprzez budowę obiektów małej architektury: siłowni terenowej  z dwoma pylonami czterostanowiskowymi i zestawem sprawnościowym Apollo jako elementu kompleksu rekreacyjno - sportowego przy Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach. Wniosek uzyskał aplikację i zadanie zostało wykonane przez firmę ARGON z Przemyśla za kwotę 39 714,51 PLN. Społeczny Komitet zadbał również o estetykę miejsca, w którym znajduje się siłownia terenowa. Uroczystego otwarcia siłowni dokonali Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józef Rysak, Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach Mieczysława Stawarz, Wicedyrektor GCE i Przewodnicząca Społecznego Komitetu Beata Sonik – Marchewka w obecności całej społeczności szkolnej. Pod nadzorem nauczyciela wychowania fizycznego odbył się pierwszy trening na siłowni. Uczniowie z ogromną radością przyjęli nowy obiekt sportowy i obiecali przestrzegać regulaminu siłowni. Zachęcamy do korzystania z siłowni terenowej i całego kompleksu rekreacyjno - sportowego wszystkich, którzy uprawiają sport i preferują zdrowy styl życia.

 

      Prezydium

                                                                                      Społecznego Komitetu Pomocy

             Szkole Podstawowej w Wawrzeńczycach   

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie