Decyzja o formach realizacji zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Wawrzeńczycach w dniach 26.10.2020r. - 08.11.2020r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 października 2020

Zgodnie z zaleceniami MEN i Małopolskiego Kuratora Oświaty zawiesza się zajęcia stacjonarne w szkole dla uczniów klas IV – VIII w dniach 26.10.2020r. – 08.11.2020r. Uczniowie zostaną zapoznani z procedurą zdalnego nauczania poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus.

Wprowadza się nauczanie zdalne z wykorzystaniem platformy Google G Suite w integracji
z dziennikiem Librus. Uczniowie zostaną zapoznani z procedurą zdalnego nauczania poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym  Librus.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I – III realizują zajęcia edukacyjne stacjonarnie w szkole wg tygodniowego rozkładu zajęć.

Autobus szkolny będzie kursował zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Świetlica szkolna będzie funkcjonować jak dotychczas.

Informacja dodatkowa: 

W godzinach od 8.00 do 16.00 dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą wychodzić z domu tylko pod opieką osoby dorosłej.

Dyrektor GCE w Wawrzeńczycach

 

                                                                                                                                       Mieczysława Stawarz