Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach

Święto Konstytucji 3 Maja

Jak co roku, w kościele w Wawrzeńczycach ks. proboszcz celebrował mszę świętą za ojczyznę.
Uczniowie Szkoły Podstawowej przybyli z dwoma pocztami sztandarowymi. Był poczet szkolnym i poczet ze sztandarem kombatantów, którym uczniowie się opiekują. Ze sztandarem przybyli też strażacy ze Stręgoborzyc.
Po mszy delegacje przeszły pod pomnik poświęcony pomordowanym mieszkańcom gdzie złożone zostały okolicznościowe wiązanki.
Uczniowie wspólnie z Parafią w Wawrzeńczycach kultywują tą piękną patriotyczną tradycję.