Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach

Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Wawrzeńczycach w roku szkolnym 2023/2024

Wawrzeńczyce, dnia 5. 05. 2023r.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe art. 29 ust. 2 pkt 2 oraz art. 154 ust.1 pkt 1 i ust.3 (Dz.U. z 2020r. poz. 910 ze zm.)

Uchwała Nr XX/154/2017 Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr WG.0050.8.2023 Wójta Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce z dnia 26 stycznia 2023r.

 

Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego opracowała listę kandydatów przyjętych  do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Wawrzeńczycach w roku szkolnym 2023/2024, która zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej.

Liczba  przyjętych kandydatów: 2

Informacji na temat kandydatów przyjętych udziela sekretariat GCE nr tel. /12/287 4255

 

       Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej

                                                                     Beata Zapiór