Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach

Organizacja zakończenia roku szkolnego.

8.30- Msza święta

9.30- Uroczysty apel na sali gimnastycznej

0k. 11.00- Spotkanie z wychowawcą w sali

ok. 11.30 - odwozy dzieci zgodnie z harmonogramem