Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach

Dni otwarte

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

 

 

 Zebrania z rodzicami : wrzesień, listopad, styczeń, kwiecień, czerwiec.

                                       O dacie i formie spotkania z rodzicami decyduje dyrektor  GCE.

 

Konsultacje dla rodziców : październik, grudzień, marzec, maj.

                                       O  dacie i formie konsultacji  decyduje wychowawca klasy.