Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach

Rada Rodziców

Przewodnicząca: Iwona Barwińska -Znaj

Zastępca: Tomasz Dziura

Skarbnik: Aneta Polakiewicz

 

Komisja rewizyjna:

Agnieszka Jasonek

Marzena Wilk

Izabela Paluch

Artykuły