Nauczyciele
Imię i Nazwisko Przedmiot adres e-mail
mgr Wioletta Klęk Wicedyrektor Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach wklek@wp.pl
mgr Joanna Turalińska Wychowawca grupy
2,5-3 latków
mgr Katarzyna Wójcik Wychowawca grupy
4-5 latków
wojcikkas@interia.pl
mgr Anna Kusior Wychowawca grupy
3 latków
annakusior@vp.pl
mgr Małgorzata Niemiec Wychowawca grupy
4,5 latków
tedescom@interia.pl