Rekrutacja


Zasady naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok szkolny 2017/18

Czytaj dalej...

Załączniki (plik zip)