Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła

Szkolenie

Szkolenie dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów w ramach projektu Szkoła współpracy - uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

W ramach projektu Szkoła współpracy - uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły, w którym nasza szkoła uczestniczy, w dniach 22 - 23 stycznia bieżącego roku w Krakowie odbyło się pierwsze szkolenie, połączone z warsztatami, dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Celem tychże spotkań jest wzmocnienie współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców w szkołach. Reprezentanci rodziców biorący udział w projekcie oraz przedstawiciele społeczności uczniowskiej wzięli udział w jednodniowych warsztatach, natomiast dyrektorzy i nauczyciele uczestniczyli w dwudniowym spotkaniu.
W ramach szkolenia zaprezentowano krótko projekt "Szkoła współpracy", omówiono ideę współpracy w szkole i w przedszkolu, zaprezentowano wyniki badań sondażowych przeprowadzonych w ramach projektu. Próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie: dlaczego warto współpracować? Omówiono korzyści płynące ze współpracy w szkole, przedstawiono warunki dla rozwoju tejże współpracy. Ostatnim punktem pierwszej części szkolenia było zaprezentowanie warunków budowania kapitału społecznego w szkole, na który składają się:
- Skuteczna komunikacja
- Wspieranie pro aktywności
- Tworzenie sieci społecznych
- Budowanie atmosfery zaufania
W drugim dniu omówiono główne formy i obszary współpracy w szkole uczniów i rodziców. W przypadku uczniów jest to Samorząd Uczniowski. Przedstawiono istotę samorządności uczniowskiej, ramy prawne oraz obszary aktywności samorządowej uczniów. Jeżeli chodzi o współpracę rodziców jest to Rada Rodziców. Tutaj również przedstawiono uwarunkowania prawne oraz ku wspólnej refleksji poddano pytanie o skuteczne sposoby współpracy z rodzicami, sposoby motywowania rodziców i uczniów do współpracy.
Podsumowaniem dwudniowego spotkania było przygotowanie uczestników do przeprowadzenia debaty na temat współpracy w szkole. Do udziału w debatach uczniowie zapraszają innych uczniów, rodzice - rodziców, a dyrektor - nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. Wszyscy biorący udział w debacie wcześniej muszą zapoznać się z celem debaty, jakim jest znalezienie odpowiedzi, na kluczowe pytanie, mogą w tym pomóc pytania dodatkowe:
- Jaka jest nasza szkoła - co w niej cenimy, co nam przeszkadza, jak się w niej czujemy?
- Jak wygląda współpraca w szkole?
- W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za naszą szkołę?
- Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły, jakich efektów oczekujemy?
- Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole - działając wspólnie?
Spotkania wszystkich trzech podmiotów odbyły się w kilkunastoosobowych grupach, co sprzyjało przyjaznej i życzliwej atmosferze umożliwiającej bliższe poznanie się, wymianę spostrzeżeń, doświadczeń, podzielenie się tym, co w naszej szkole jest dobre i sprawdzone. Niewątpliwie osobowość trenerów, ich otwartość, życzliwość a przede wszystkim kompetencje, sprzyjały dobrej i efektywnej współpracy w grupie, zarówno w grupie nauczycieli, jak i rodziców i uczniów. Złożyło się to na ogólną bardzo pozytywną ocenę warsztatów oraz wyniesiony bagaż pomysłów, które pomogą w podjęciu nowych wyzwań, mających na celu twórczą, efektywną, sprawiającą wszystkim satysfakcję współpracę.
W czasie przerw i tuż po zakończonym spotkania podczas wymiany zdań i opinii wszyscy nauczyciele podkreślali ogromny entuzjazm i satysfakcję dzieci, które wzięły udział w warsztatach. Niewątpliwie przyczynił się do tego sposób prowadzenia tych zajęć z grupą poniekąd najbardziej wymagającą, jeżeli chodzi o różnorodność i dynamikę metod pracy warsztatowej. Trenerzy prowadzący zajęcia z tą najmłodszą grupą podkreślali wielką aktywność, otwartość a przede wszystkim kreatywność dzieci. Jest to bardzo budujące w perspektywie wzmocnienia współpracy, która już w szkole istnieje. Dzieci uświadomiły sobie, jak bardzo dużą aktywnością mogą wykazać się współpracując na terenie szkoły ze swoimi nauczycielami i rodzicami.
Wszystkim życzymy dużo sił i entuzjazmu w podejmowaniu nowych wyzwań, mamy nadzieję, że współpraca pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami każdemu z tych podmiotów przyniesie dużo satysfakcji i spełnienia, a przede wszystkim uczyni niecodzienną naszą szkolną codzienność.

Galeria zdjęć